Integritetspolicy

Tack för att du besöker fjdynamics.com!

FJ Dynamics (nedan kallat "FJD" eller "Vi") tar din integritet på största allvar. Du kommer att få möjlighet att noggrant granska denna integritetspolicy ("Policyn") eftersom den beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller endast webbplatsen fjdynamics.com och dess underdomäner ("Webbplatsen"). Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser och du bör läsa deras egna integritetspolicyer när du länkar till andra webbplatser.

Vi ber dig att läsa och förstå denna policy till fullo, och särskilt bör du vara medveten om de villkor som anges i fet stil i denna integritetspolicy.

HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG VIA WEBBPLATSEN

Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats. När du besöker oss kan vi övervaka användningen av vår webbplats genom cookies eller liknande övervakningsanordningar. Vi kan till exempel övervaka din sök- och surfhistorik. Sådana uppgifter hjälper oss att upprätta en användarfil. Eftersom vissa uppgifter är aggregerade eller beräknade kommer vi inte att identifiera dig individuellt. Besök Cookies nedan för mer information. Om du samtycker till att vi ger dig denna information kan du alltid välja bort den när som helst. Om du hellre vill slippa ta emot denna information kan du skicka ett tomt e-postmeddelande till mkt.global@fjdynamics.com

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG VIA E-POSTREGISTRERING

När du registrerar dig med e-post kan vi skicka veckobrev och vår produkt- och tjänsteinformation till din e-post. Du kan också välja bort prenumerationen genom att skicka ett tomt e-postmeddelande till mkt.global@fjdynamics.com om du inte vill ta emot ytterligare marknadsföringsinformation från oss. Genom att skicka din e-post godkänner du att den e-postmeddelandet används på det sätt som anges i denna policy.

COOKIES

Cookies är textfiler i din dator för att samla in vanliga Internetloggar och information om besökare. Uppgifterna kommer att spåra besökarnas användning av vår webbplats och genomföra rapporter om deras webbplatsaktiviteter. Mer information om cookies finns på www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Du Kan Avvisa Cookies I Inställningar. För detaljerade förfaranden hänvisar vi till webbplatserna ovan. I sällsynta fall kommer dock vissa funktioner inte att fungera normalt om du raderar Cookies i din webbläsare.

HUR VI DELAR, ÖVERFÖR OCH AVSLÖJAR DIN INFORMATION

(I)DELA

Vi kommer inte under några omständigheter att dela din personliga information med andra individer eller organisationer utan din tillåtelse, förutom i följande fall.

 • Med ditt föregående uttryckliga samtycke eller auktorisation.
 • Tillhandahåller, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, juridiska processkrav och obligatoriska administrativa eller rättsliga krav vid behov.
 • I den utsträckning det är tillåtet enligt lag eller förordning för att skydda FJD, dess dotterbolag eller partners, dig, eller andra FJD-användare eller allmänheten från skador på deras intressen, egendom eller säkerhet.
 • Endast om din personliga information delas för att möjliggöra grundläggande funktioner för våra produkter och/eller tjänster eller för att tillhandahålla de tjänster du behöver.
 • För att hantera tvister eller meningsskiljaktigheter mellan dig och andra på din begäran.
 • För att följa de relevanta avtal som tecknats med dig (inklusive de elektroniska avtal tecknats online och motsvarande plattformsregler) eller andra juridiska dokument som överenskommits att tillhandahållas.
 • Baserat på akademisk forskning.
 • Baserat på det allmänna intresset i enlighet med lagar och förordningar.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra dotterbolag. Vi kommer dock endast att dela personlig information som är nödvändig och omfattas av de syften som anges i denna Integritetspolicy. Om våra dotterbolag vill ändra de syften för vilka personuppgifter behandlas kommer de att begära ditt tillstånd och din auktorisation på nytt.

(II) ÖVERFÖRING

Vi kommer inte under några omständigheter att överföra dina personuppgifter till andra personer eller organisationer utan ditt tillstånd, utom i följande fall.

 • Med ditt föregående uttryckliga samtycke eller auktorisation.
 • Tillhandahåller, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, juridiska processkrav och obligatoriska administrativa eller rättsliga krav vid behov.
 • I den utsträckning det är tillåtet enligt lag eller förordning för att skydda FJD, dess dotterbolag eller partners, dig, eller andra FJD-användare eller allmänheten från skador på deras intressen, egendom eller säkerhet.
 • I händelse av en fusion, ett förvärv, en överföring av tillgångar eller en liknande transaktion som innebär överföring av personuppgifter kommer vi att kräva att det nya företaget eller organisationen som innehar dina personuppgifter fortsätter att vara bunden av denna integritetspolicy, eller så kommer vi att kräva att det företaget eller organisationen begär ditt auktoriserade samtycke på nytt.

(III) AVSLÖJA

Vi kan komma att avslöja din personliga information baserat på industristandarder under följande omständigheter.

Utlämnande av din personliga information som specificerats av dig på ett sätt som du uttryckligen har samtyckt till att lämna ut.

Vi kan komma att offentliggöra dina personuppgifter i enlighet med den typ av personuppgifter som begärs och sättet för offentliggörande om det krävs att vi tillhandahåller dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, kraven i rättsliga förfaranden och obligatoriska administrativa eller rättsliga krav. Om inte annat följer av lagar och förordningar kommer vi, när vi får en begäran om sådant utlämnande, att kräva att ett juridiskt dokument, t.ex. en stämning eller ett förfrågningsbrev, måste tillhandahållas som svar. Vi tror starkt på att vara så transparenta som möjligt när det gäller den information som vi ombeds lämna ut, i den utsträckning som lagen tillåter. Vi granskar noggrant alla förfrågningar för att se till att de har en legitim grund och är begränsade till uppgifter som brottsbekämpande myndigheter har en legitim rätt att få för specifika utredningsändamål. I den mån det är tillåtet enligt lag eller förordning skyddas de dokument som vi lämnar ut av krypteringsnycklar.

HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION

Vi har åtagit oss att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Vi har infört lämpliga säkerhetsförfaranden och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive begränsad tillgång.

HUR VI HANTERAR DINA DATA

Du kan få tillgång till och hantera dina uppgifter på följande sätt. Om du stöter på problem med att hantera dina personuppgifter kan du också kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy och vi kommer att svara på din begäran. Vi hoppas dock att du förstår att vi kanske inte kan uppfylla din begäran fullt ut på grund av våra juridiska och regulatoriska skyldigheter eller nödvändigheten av de tjänster vi tillhandahåller.

 • Skaffa en kopia av din information

  Om inte annat föreskrivs i lagar och förordningar har du rätt att begära en kopia av den information som vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till mkt.global@fjdynamics.com eller posta till Marketing Department, Rm 1709, Weixing Bld, 61 Gaoxin 9th Rd S, Nanshan Dist, Shenzhen, PRC 518000. Vi kan komma att ta ut en liten avgift för denna tjänst.

 • Korrigering, tillägg och annullering av dina personuppgifter

  Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter som du har lämnat till oss ändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, ditt namn eller dina betalningsuppgifter, eller om du vill avbryta din registrering, vänligen maila uppgifterna till mkt.global@fjdynamics.com eller skicka dem till Marketing Department, Rm 1709, Weixing Bld, 61 Gaoxin 9th Rd S, Nanshan Dist, Shenzhen, PRC 518000. Du kan be oss, eller vi kan be dig, att korrigera information som du eller vi anser vara felaktig. Du kan också be oss att ta bort de uppgifter som är felaktiga.

HUR VI SKYDDAR MINDERÅRIGAS PERSONUPPGIFTER

FJD tar skyddet av minderårigas personuppgifter på stort allvar. Om du är minderårig under 18 år bör du få förhandsgodkännande från din vårdnadshavare innan du använder våra produkter och/eller tjänster, FJD skyddar minderårigas personuppgifter i enlighet med relevanta nationella lagar och förordningar.

Vi samlar inte in personlig information direkt från minderåriga. När personuppgifter samlas in från minderåriga med samtycke från deras vårdnadshavare kommer vi endast att använda, dela, överföra eller avslöja denna information enligt lagens krav och med vårdnadshavarens samtycke.

Om det finns bevis för att en minderårig har registrerat sig för att använda våra produkter och/eller tjänster utan vårdnadshavarens samtycke, vänligen kontakta oss via mkt.global@fjdynamics.com. Vi kommer att samråda med den berörda vårdnadshavaren och radera personuppgifterna så snart som möjligt.

VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Vi ser regelbundet över vår integritetspolicy. Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att lägga upp ett meddelande på denna sida, varigenom du när som helst får veta vad vi samlar in och hur vi använder det. Denna Policy uppdaterades senast den 31 maj 2021.

HUR DU KONTAKTAR OSS

Vi välkomnar dina åsikter om vår webbplats och Integritetspolicy. Om du har några frågor eller åsikter kan du skicka ett e-postmeddelande till mkt.global@fjdynamics.com eller posta till marknadsavdelningen, 15 SCOTTS ROAD #03-12 15 SCOTTS Singapore 228218.

Tack för att du prenumererar på oss