Ev     |    Ürünler  |   FJD G32 Akıllı Kazık Sürücü Güdüm Sistemi

FJD G32

AKILLI KAZIK SÜRÜCÜ
GÜDÜM SİSTEMİ

Doğru Kazık Çakma, Akıllı Güdüm

Accurate Piling, Smart Guidance

Ürün, sondaj işleminin dijitalleştirilmesi amacıyla operatörün kazık başlığının ve sondaj çubuğunun 3D pozisyonunu gerçek zamanlı ve hassas olarak almasını sağlamak için yüksek hassasiyetli GNSS ve RTK teknolojisini kullanmaktadır.

The product applies high-precision GNSS and RTK technology, which enables operator to get real-time and precise 3D position information of the
 pile head and drill rod, making the drilling operation digitalized.

Tek Tık ile Kazık Pozisyonunu İçe Aktarın

Görev Görselleştirme

Kazık Pozisyonu Yönlendirme

Ara Noktası Devam

CM Düzeyinde Doğruluk

Konum Ayarlama

Dijital Sondaj

Çevrimiçi Destek & OTA

Import Pile Position
with One Click

Task
Visualization

Pile Position
Guidance

Breakpoint
Resume

CM-level
Accuracy

Attitude
Adjustment

Digital
Drilling

Online
Support & OTA

Santimetre Düzeyinde Doğruluk

Centimeter Accuracy

Bu sistem, hassas hizalama ve cm düzeyinde kazık doğruluğu sağlayan yüksek hassasiyetli GNSS gerçek zamanlı kinematik konumlandırma teknolojisini kullanmaktadır.

This system applies high-precision GNSS real-time kinematic positioning technology,   leading to precise alignment and cm-level piling accuracy.


Akıllı Güdüm

Operatör, yer göstermeden ve önceden işaretlemeden kontrol terminalinin güdümü altında hızlı ve doğru bir şekilde kazıkların yerini saptayabilir. Verimlilik büyük ölçüde artarken işçilik ve yönetim giderleri azalır.

Konum Ayarlama

Operatörün sondaj çubuğunu doğru bir şekilde düzleştirmesine yardımcı olmak için endüstriyel kalite kontrol terminali üzerinde sondaj çubuğunun dikey sapma değeri gerçek zamanlı olarak görülür. Sistem, sondaj çubuğu doğru bir şekilde ayarlandığında operatörlere sonraki adıma geçmeleri yönünde talimat verecektir.

Smart Guidance

The operator can quickly and accurately locate piles under the guidance of the control terminal, without setting out and marking in advance. Labor and management costs are reduced while greatly improving efficiency.

Attitude Adjustment

The vertical deviation of the drill rod is shown in real time on the industrial grade control terminal to help the operator straighten the drill rod accurately. The system will instruct operators to proceed to the next step when the drill rod is adjusted properly.

Görev Görselleştirme

Task Visualization

Kazık pozisyonu tek tuşla içe aktarılabilir ve kontrol terminalinde görüntülenebilir. Operatör bu bilgileri sondaj işlemini kolaylaştırmak için kullanabilir.

Pile position could be imported with one button and displayed on the control terminal.The operator can use this information to facilitate the drilling process.


Derinlik Monitörü


GNSS-tabanlı cm-düzeyinde RTK konumlandırma ve 0.1° doğru yönlendirme sayesinde sondaj kalitesi garanti edilir. İnşaat işlemi dijitalleştirilecektir, sondaj derinliğinin ve kaya-soketleme derinliğinin gerçek-zamanlı olarak görüntülenmesine izin verir.

Depth Monitoring

Drilling quality is guaranteed by
GNSS-based cm-level RTK
positioning and 0.1° accuracy orientation.
Construction process will be digitalized,
allowing real-time monitoring of
drilling depth and rock-socketed depth.  

Ana Bileşenler

Core Components

Uygulama Senaryoları

Application Scenarios

Demiryolları, otoyollar, şehir içi yüksek köprüler ve endüstriyel ve kamuya ait yapılar için kazık temel çalışmaları

Pile foundation operations for railways, highways, urban elevated bridges and industrial and civil buildings