Från GPS-styrningsteknik, automatisk styrning för traktorer till system för precisionsjordbruk,Vi har lösningar för precisionsjordbruk för att effektivisera ditt dagliga arbete och öka effektiviteten och lönsamheten.

FJD Anslutning
Plattform för jordbruksförvaltning

LLär dig Mer

FJD AT1
Kit för Autostyrning

LLär dig Mer

FJD AT2
Automatiskt styrsystem

LLär dig Mer

FJD AL01
3D-System för Utjämning av Mark

LLär dig Mer

FJD V1
BASE STATION


LLär dig Mer