PLATTFORM FÖR
JORDBRUKSDRIFT

DIN VÄGLEDARE I PRECISON AG

Farm Management System (FMS) integrerar sömlöst automatiska styrsystem och konsoliderar data om jordbruksoperationer, vilket driver jordbruket in i den digitala eran för ökad effektivitet och förbättrad intäktsgenerering.
 
Jordburksförvaltning
Jordburks
förvaltning
Fältförvaltning
Fältförva
ltning
Maskinhantering
Jordbruksma
skinhantering
Uppgiftstilldelning
Uppgifts
tilldelning
Bokningsregister
Bokning
sregister

Anslut ditt Auto Steer-system

 

Interkommunikation

Synkronisera ditt konto mellan FMS och automatiska styrsystem, vilket möjliggör sömlös informationsutbyte och uppgiftstilldelning.

Visualiserade data

Kontrollera positioner, status och historiska register för flera automatiska styrsystem när som helst för beslutsfattande baserat på insikter.

Koordinering

Skapa gränser och vägledningslinjer i förväg, tilldela uppgifter till automatiska styrsystem för strömlinjeformad arbetsflöde.

Fältförvaltning

Stöd för import/export av gräns- och vägledningsfilformat i GeoJSON/Shapefile, vilket gör det enkelt att överföra dem till automatiska styrsystem.
Markera gränser och skapa vägledningslinjer med hjälp av musklick, skapa och tilldela uppgifter till automatiska styrsystem.
Filöverföring
Kartläggning
Stöd för import/export av gräns- och vägledningsfilformat i GeoJSON/Shapefile, vilket gör det enkelt att överföra dem till automatiska styrsystem.

Registerhantering

Möjlighet att logga onormala register från det automatiska styrsystemet, analysera dem för att varna användare för potentiella problem och snabbt underlätta underhåll.

Uppgiftshantering Uppgiftshantering

Baserat på uppgiftsregister från det automatiska styrsystemet kan du enkelt följa jordbruksarbete för att förbättra uppgiftshantering och planering.

Underhållsassistent Underhållsassistent

Möjlighet att logga onormala register från det automatiska styrsystemet, analysera dem för att varna användare för potentiella problem och snabbt underlätta underhåll.

Jordbruksförvaltning

Möjliggör enkelt lägg till, ta bort, ändra och söka jordbruksmaskiner, vilket resulterar i mer effektiv hantering av produktionsverktyg.

Maskinhantering Maskinhantering

Möjliggör enkelt lägg till, ta bort, ändra och söka jordbruksmaskiner, vilket resulterar i mer effektiv hantering av produktionsverktyg.

Materialhantering Materialhantering

Registrera inkommande och utgående plantor, gödselmedel, bekämpningsmedel, skördade produkter osv.

Personalhantering Personalhantering

Tilldela roller och fördela uppgifter till jordbrukare eller anställda så att de kan registrera och få åtkomst till relevanta data för ökad effektivitet.

Behöver du mer information?