Hem     |    Produkter  |    FJD Basstation För Satellitnavigering

rtk base station,2 5cm accuracy of positioning,digital construction,level 3d positioning,modular design,global signal coverage,automated channel detection,satellite tracking

FJD SATELLIT

FÖR SATELLITNAVIGERING

FJD RTK-basstationen används för att tillhandahålla RTK-korrigeringssignaler via radio för att uppnå centimeternoggrannhet i positionerings- och navigationssystemet. Den korrigerar GNSS-signalen för att uppnå en noggrannhet på 2,5 cm. FJDynamics produkt kan utrustas med Kit för autostyrning för exakt jordbruk eller med 3D-grävarstyrningssystem för digitalt byggande.

FJD RTK base station is used to provide radio RTK correction signal, to achieve centimeter level accuracy of the positioning and navigation system. It correct GNSS signal to achieve 2.5cm accuracy of positioning. For FJDynamics' product, it can be equipped with autosteering kit for precise agriculture or with 3D excavator guidance system for digital construction.

AvtagbarBatteri

ModulärDesign

SnabbtKonfigurera

Automatiserad KanalUpptäckt

Global SignalTäckning

Centimeternivå3D-Positionering

Removable
Battery

Modular
Design

Quick
Setup

Automated Channel
Detection

Global Signal
Coverage

Centimeter-level
3D Positioning

3D Positioning of WIFI Base Station
Centimeternivå3D-Positionering

Provides real-time differential information for various machines and realizes centimeter-level 3D positioning and precise orientation, covering a radius of 5km where there is no interference or shield.

Centimeter-level 3D Positioning

Ger differentiell information i realtid för olika maskiner och möjliggör 3D-positionering på centimeternivå och exakt orientering inom en radie av 5 km där det inte finns någon störning eller avskärmning.

3D Positioning of WIFI Base Station

Global Signal Coverage

It receives signals from 16 frequency bands of 5 satellite navigation systems, including GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO and QZSS.


Automatiserad Kanalupptäckt

Med en inbyggd antiinterferens- och högförstärkningsantenn samt en högpresterande mottagare kan den ta emot fler satellitsignaler genom automatisk kanalidentifiering och minska användarens arbetsinsatser.


 

Global Base Station System

Global signaltäckning

The satellite base station receives signals from 16 frequency bands of 5 satellite navigation systems, including GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO and QZSS.

Automated Channel Detection

With built-in anti-interference and high-gain antenna and high-performance receiver, it is able to receive more satellite signals through automated channel detection, and reduce user operations

Global Base Station System
Custom Design Base Station

Quick Setup

IP65 industriellt skydd är lämpligt för olika miljöförhållanden utomhus. Det går snabbt att installera en basstation så länge rätt plats väljs.


Modular Design

Base station module realizes base station positioning.
Bracket realizes unobstructed working environment and ensures the accuracy and strength of signals.
Antenna stand module (optional) secures stronger positioning signals with the support of external antenna.

Snabb Inställning

IP65 industrial protection is suitable under various outdoor operating environmental conditions. Rapid base station setup can be realized so long as the right location is selected.

Modular Design

Base station module realizes base station positioning.
Bracket realizes unobstructed working environment and ensures the accuracy and strength of signals.
Antenna stand module (optional) secures stronger positioning signals with the support of external antenna.

Custom Design Base Station

Avtagbart Batteri

Dual-battery provides 12-hour duration and AC power supply supports hot plugging. Battery can be replaced without powering off. Continuous operation is guaranteed.

Removable Battery

Dual-battery provides 12-hour duration and AC power supply supports hot plugging. Battery can be replaced without powering off. Continuous operation is guaranteed.

Base Station in Mobile Communication
Base Station in Mobile Communication

För precisionsjordbruk

Guidning och styrningsystem

Tillhandahålla tillförlitliga och exakta RTK-signaler för guidning- och styrningsystem, leverera noggrannhet på centimeternivå, vilket är avgörande för att optimera gårdsdriften och förbättra effektiviteten.

FJD AT1 Autosteering Kit uses GNSS and RTK to navigate tractors along straight lines, curves, or concentric circles with sub-inch (2.5cm) accuracy. This auto steer works with a wide array of tractors, harvesters, and other agricultural machines.

FJD AT1 Kit för Autostyrning

Läs mer
FJD AT2 Auto Steer System combines GNSS and RTK to guarantee a 2.5cm pass-to-pass accuracy on any terrain. It is compatible with a wide range of agricultural machinery and versatile implements.

FJD AT2 Automatiskt styrsystem

Läs mer
Drawing upon GNSS technology, the AH1 Hydraulic Autosteering Kit empowers agricultural machinery to effectively regulate steering oil, achieving 2.5 cm steering accuracy. Its robust force and quick responsiveness make it the perfect fit for large agricultural machinery that requires significant steering power, enhancing both accuracy and efficiency in field operations.

FJD AH1 Hydrauliskt autostyrningskit

Läs mer
The FJD AG1 Guidance System integrates various positioning technologies (PPP, RTK, SBAS), offering precise location accuracy of up to 2.5cm for manual steering and assisting users in staying on the planned path. With its simplified configuration and an entry-level price, it significantly boosts efficiency while keeping costs in check, providing a streamlined experience.

FJD AG1 GUIDNINGSSYSTEM

Läs mer

Utjämningssystem

FJD AL01 3D Land Leveling System utilizes GNSS & RTK high-precision positioning technology to provide comprehensive solutions for farmland leveling and terrain planning. Our system ensures a smooth and uniform terrain through precise terrain survey and design, substantially enhancing water management and crop production in your field.

FJD AL01 3D-Markutjämningssystem

Läs mer

FJD AT1 Kit för Autostyrning

Ger stabila RTK-data för mobila enheter med radiomodul och gör det möjligt för jordbruksmaskiner att uppnå centimeterprecision vid positionering.


FJD AL01 3D-System för Utjämning av Mark

Ger en noggrannhet på centimeternivå för nivellering av jordbruksmark, vilket bidrar till att optimera vattenhanteringen, förbättra produktiviteten och öka avkastningen.


FJD AT1 Autosteering Kit

Provides stable RTK data for mobile devices with radio module and allows agricultural machinery to achieve centimeter-level positioning accuracy.


FJD AL01 3D Land Leveling System

Provides centimeter-level accuracy for farmland leveling, helping optimize water management, improve productivity, and increase yields.


Specifikation

Satellit och Positionering

Satellitspårning 624 kanaler finns tillgängliga.Stödjer fullständig konstellation av Beidou.Kan uppgraderas till Beidou III-satellit.
SpårningsKännetecken BDS: B1/B2, (Can be upgraded to B3)GPS: L1/L2GLONASS: L1/L2GALILIEO: E1/E5BQZSS: L1/L2
RTK-Positioneringsnoggrannhet Flygplan: 1cm+1ppmHöjd: 1,5cm+1ppm
Placering av en Enda Punkt Flygplan: 1,5mHöjd: 2,5m
DGPS-Noggrannhet Flygplan: 0,4mHöjd: 0,8m
Uppdateringsfrekvens för Positionering 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz and 20Hz
Initialiseringstid <10 seconds
Återfångst <1 second
Initialisering Tillförlitlighet >99.9%
Format för Differentiell Datatransport RTCM v3.0/3.2
BatteriKännetecken Dubbla batterifack,10400mAh 7,4V (enkelt batteri 5200 mAh)Mobilstationen räcker i upp till 12 timmar,Hot plugging stöds
Nätadapter Input: AC 100-240V 50/60Hz Output: 12V 5A
Batteriladdare QC3.0 snabbladdning

Fysiska Egenskaper

Mått Φ178*110mm
Material Aluminiumlegering
Vattentät och Dammtät IP65
Arbetstemperatur -40℃ - 65℃
Lagringstemperatur -50℃ - 75℃