Dom     |    Produkty  |   System Sterowania Równiarką Samojezdną FJD H36 3D

motor grader,auto blade control,road grader,road graders for sale near me,engineering grader,grader control system,cheap engineering grader,make an accurate grade in one,fine operations,3 operation modes

FJD H36

RÓWNIARKA SAMOJEZDNA
3D SYSTEM STEROWANIA

​Automatic Blade Control Automatyczne
sterowanie lemiesza

​Centimeter Accuracy Dokładność na
poziomie centymetrów

​High Flatness Wysoka płaskość

​Real-time 3D Visual Guidance Wizualne wskazówki 3D
w czasie rzeczywistym

​Task Visualization Wizualizacja
zadań

​Online Support & OTA Wsparcie online
i OTA

​Automatic Blade Control Automatyczne sterowanie
lemiesza

​Centimeter Accuracy Dokładność na
poziomie centymetrów

​High Flatness Wysoka płaskość

​Real-time 3D Visual Guidance Wizualne wskazówki 3D
w czasie rzeczywistym

​Task Visualization Wizualizacja zadań

​Online Support & OTA Wsparcie online
i OTA

Osiągnij precyzyjne wyniki za pierwszym podejściem

Osiągnij precyzyjne wyniki za pierwszym podejściem

FJD H36 może uzyskiwać w czasie rzeczywistym dane dotyczące pozycji roboczej i położenia w oparciu o wysoce precyzyjną technologię pozycjonowania satelitarnego i moduły czujników wielu typów. Może automatycznie regulować położenie lemiesza, prowadząc do dokładnych operacji poziomowania.

FJD H36 może uzyskiwać w czasie rzeczywistym dane dotyczące pozycji roboczej i położenia w oparciu o wysoce precyzyjną technologię pozycjonowania satelitarnego i moduły czujników wielu typów. Może automatycznie regulować położenie lemiesza, prowadząc do dokładnych operacji poziomowania.

 


Kluczowe korzyści

Kluczowe korzyści

Scenariusze zastosowań

Scenariusze zastosowań

FJD H36 spełnia wymagania precyzyjnych prac na dużych obszarach.

FJD H36 spełnia wymagania precyzyjnych prac na dużych obszarach.

FJD H36 meets the needs of road fine work.

FJD H36 meets the needs of road fine work.

Nawigacja w czasie rzeczywistym i wizualizacja zadań

Nawigacja w czasie rzeczywistym i wizualizacja zadań

Wsparcie online i OTA

OTA Update Aktualizacja OTA

​24/7 Online Service Obsługa
on-line 24/7

​Local Support Lokalne wsparcie

​2-Year Warranty 2-letnia gwarancja

  Wsparcie online i OTA

OTA Update Aktualizacja OTA

​24/7 Online Service Obsługa on-line 24/7

​Local Support Lokalne wsparcie

​2-Year Warranty 2-letnia gwarancja

Global Cases

FJD H36 revolutionizes engineering projects with centimeter-level accuracy for precise earthwork grading, boosting efficiency and reducing costs. Its compatibility enables seamless integration with paving machines. The system is capable of extensive land leveling while maintaining neatness, minimizing material waste on the construction site and saving valuable time and resources. Perfectly suited for complex engineering situations and intricate scenarios, it adapts to various ground materials, ensuring smooth project execution and exceptional quality. Experience the future of intelligent construction with the FJD-H36 3D Motor Grader Control System.

Global Cases

FJD H36 revolutionizes engineering projects with centimeter-level accuracy for precise earthwork grading, boosting efficiency and reducing costs. Its compatibility enables seamless integration with paving machines. The system is capable of extensive land leveling while maintaining neatness, minimizing material waste on the construction site and saving valuable time and resources. Perfectly suited for complex engineering situations and intricate scenarios, it adapts to various ground materials, ensuring smooth project execution and exceptional quality. Experience the future of intelligent construction with the FJD-H36 3D Motor Grader Control System.

 


Potrzebujesz więcej informacji?