Dom     |    Produkty  |    Stacja Bazowa Nawigacji Satelitarnej FJD

rtk base station,2 5cm accuracy of positioning,digital construction,level 3d positioning,modular design,global signal coverage,automated channel detection,satellite tracking

FJD SATELITA

STACJA BAZOWA NAWIGACJI

Stacja bazowa FJD RTK wykorzystywana jest do dostarczania radiowego sygnału korekcyjnego RTK, w celu osiągnięcia centymetrowej dokładności systemu pozycjonowania i nawigacji. Koryguje sygnał GNSS, aby osiągnąć 2,5 cm dokładności pozycjonowania. W przypadku produktu FJDynamics, może być wyposażona w zestaw do automatycznego kierowania dla precyzyjnego rolnictwa lub w system prowadzenia koparki 3D dla cyfrowego budownictwa.

FJD RTK base station is used to provide radio RTK correction signal, to achieve centimeter level accuracy of the positioning and navigation system. It correct GNSS signal to achieve 2.5cm accuracy of positioning. For FJDynamics' product, it can be equipped with autosteering kit for precise agriculture or with 3D excavator guidance system for digital construction.

Zdejmowana StronaAkumulator

Modułowa StronaKonstrukcja

Szybka StronaKonfiguracja

Zautomatyzowane Wykrywanie KanałówWykrywanie Kanałów

Sygnał GlobalnyPokrycie Sygnałem

Centymetrowy poziomPozycjonowanie 3D

Removable
Battery

Modular
Design

Quick
Setup

Automated Channel
Detection

Global Signal
Coverage

Centimeter-level
3D Positioning

Centymetrowy poziomPozycjonowanie 3D

Provides real-time differential information for various machines and realizes centimeter-level 3D positioning and precise orientation, covering a radius of 5km where there is no interference or shield.

Centimeter-level 3D Positioning

Zapewnia informacje różnicowe w czasie rzeczywistym dla różnych maszyn i realizuje pozycjonowanie 3D na poziomie centymetrów oraz precyzyjną orientację, obejmując promień 5 km, gdzie nie ma żadnych zakłóceń ani osłon.

Globalne Pokrycie Sygnałem

It receives signals from 16 frequency bands of 5 satellite navigation systems, including GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO and QZSS.


Automatyczne Wykrywanie Kanałów

Z wbudowaną anteną przeciwzakłóceniową i wysokowydajnym odbiornikiem, jest w stanie odebrać więcej sygnałów satelitarnych dzięki automatycznemu wykrywaniu kanałów i zmniejszyć ilość operacji wykonywanych przez użytkownika.


 

Global Signal Coverage

It receives signals from 16 frequency bands of 5 satellite navigation systems, including GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO and QZSS.

Automated Channel Detection

With built-in anti-interference and high-gain antenna and high-performance receiver, it is able to receive more satellite signals through automated channel detection, and reduce user operations

Szybka Konfiguracja

Ochrona przemysłowa IP65 jest odpowiednia w różnych warunkach środowiska zewnętrznego. Szybka konfiguracja stacji bazowej może być realizowana tak długo, jak odpowiednia lokalizacja jest wybrana.


Modular Design

Moduł stacji bazowej umożliwia pozycjonowanie stacji bazowej.Wspornik zapewnia niezakłócone środowisko pracy i gwarantuje dokładność i siłę sygnałów.Moduł stojaka antenowego (opcja) zapewnia silniejsze sygnały pozycjonowania dzięki wsparciu anteny zewnętrznej.

Quick Setup

IP65 industrial protection is suitable under various outdoor operating environmental conditions. Rapid base station setup can be realized so long as the right location is selected.

Modular Design

Base station module realizes base station positioning.
Bracket realizes unobstructed working environment and ensures the accuracy and strength of signals.
Antenna stand module (optional) secures stronger positioning signals with the support of external antenna.

Wyjmowany Akumulator

Podwójny akumulator zapewnia 12-godzinny czas pracy, a zasilacz AC umożliwia podłączenie na gorąco.Wymiana akumulatora jest możliwa bez wyłączania zasilania.Gwarantowana jest ciągła praca.

Removable Battery

Dual-battery provides 12-hour duration and AC power supply supports hot plugging. Battery can be replaced without powering off. Continuous operation is guaranteed.

Dla Rolnictwa Precyzyjnego

For Precision Agriculture

Zestaw do Automatycznego Kierowania FJD AT1

Zapewnia stabilne dane RTK dla urządzeń mobilnych z modułem radiowym i umożliwia maszynom rolniczym osiągnięcie centymetrowej dokładności pozycjonowania.


System Niwelacji Terenu FJD AL01 3D

Zapewnia centymetrową dokładność przy niwelacji terenów uprawnych, pomagając zoptymalizować gospodarkę wodną, zwiększyć efektywność i wydajność.


FJD AT1 Autosteering Kit

Provides stable RTK data for mobile devices with radio module and allows agricultural machinery to achieve centimeter-level positioning accuracy.


FJD AL01 3D Land Leveling System

Provides centimeter-level accuracy for farmland leveling, helping optimize water management, improve productivity, and increase yields.


Specyfikacja

Satelita i Pozycjonowanie

Śledzenie Satelitarne 624 kanały dostępne.Obsługa pełnej konstelacji Beidou.Możliwość aktualizacji do satelity Beidou III.
Cechy Trackingu BDS: B1/B2, (Can be upgraded to B3)
GPS: L1/L2
GLONASS: L1/L2
GALILIEO: E1/E5
BQZSS: L1/L2
Dokładność Pozycjonowania RTK Płaszczyzna: 1cm+1ppm
Wysokość: 1,5cm+1ppm
Pozycjonowanie Jednopunktowe Płaszczyzna: 1,5m
Wysokość: 2,5m
Dokładność DGPS Płaszczyzna: 0,4m
Elevation: 0,8m
Szybkość Aktualizacji Pozycjonowania 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz and 20Hz
Czas Inicjalizacji  <10 seconds
Recapture <1 second
Niezawodność Inicjalizacji >99.9%
Format Transportu Danych Różnicowych RTCM v3.0/3.2
Cechy Baterii Podwójna komora baterii,10400mAh 7,4V (pojedyncza bateria 5200 mAh)Czas pracy stacji mobilnej wynosi do 12 godzin,możliwość podłączania na gorąco
Adapter Zasilania Input: AC 100-240V 50/60Hz Output: 12V 5A
Ładowarka Akumulatorów Szybkie ładowanie QC3.0

Właściwości Fizyczne

Wymiary Φ178*110mm
Materiał Stop aluminium
Wodoodporny i Pyłoszczelny IP65
Temperatura Pracy -40℃ - 65℃
Temperatura Przechowywania -50℃ - 75℃

Get Your FJD Satellite Navigation Base Station

      BUY NOW             Become Dealer