SYSTEM ZARZĄDZANIA
GOSPODARSTWEM
inteligencja, intelligence, zarządzanie, inteligentne rolnictwo, system zarządzania, dla rolnictwa, inteligentne rozwiązania, oprogramowanie, farm management, zarządzania

TWÓJ PRZEWODNIK W PRECYZJI AG

System Zarządzania Gospodarstwem (FMS) bezproblemowo integruje systemy sterowania automatycznego i konsoliduje dane dotyczące operacji rolniczych, napędzając rolnictwo w erę cyfrową dla zwiększenia efektywności i poprawy generowania przychodów.
 
Zarządzanie gospodarstwem
ZarządzanieGospodarstwem
Zarządzanie polami
Zarządzanie
Polami
Zarządzanie maszynami rolniczymi
Zarządzanie
maszynami rolniczymi
Przydział zadań
Przydział
zadań

Rezerwacja zapisów
Rezerwacja
zapisów

Podłącz swoje urządzenie

 

Korelacja

Zsynchronizuj swoje konto między FMS a systemami automatycznego sterowania i naprowadzania, umożliwiając bezproblemową wymianę informacji i przydzielanie zadań.

Wizualizowane dane

W dowolnym momencie możesz sprawdzić pozycje, status i zapisy historyczne wielu systemów automatycznego sterowania i naprowadzania, aby podejmować decyzje oparte na zebranych informacjach.

Koordynacja

Twórz granice i linie prowadzące, przypisuj zadania do systemów automatycznego sterowania i naprowadzania, aby usprawnić przepływ pracy.

Zarządzanie polami

Wsparcie dla importu/eksportu plików granic i linii prowadzenia w formatach GeoJSON/Shapefile, umożliwiające łatwe przekazywanie ich do systemu sterowania automatycznego.
Oznaczaj granice i twórz linie prowadzenia za pomocą kliknięć myszą, twórz i przypisuj zadania systemowi sterowania automatycznego.
Transfer plików
Rysowanie mapy
Wsparcie dla importu/eksportu plików granic i linii prowadzenia w formatach GeoJSON/Shapefile, umożliwiające łatwe przekazywanie ich do systemu sterowania automatycznego.

Prescription Generation

Mapy zmiennego dawkowania


Z FMS przenieś je do Systemu Automatycznego Kierowania FJD, umożliwi to podpiętemu urządzeniu na zastosowanie odpowiedniej dawki w zależności od potrzeb.

Zarządzanie zapisami

Możliwość rejestrowania nietypowych zapisów systemu sterowania automatycznego, analizowania ich w celu ostrzeżenia użytkowników o potencjalnych problemach i szybkiego przeprowadzenia konserwacji.

Zarządzanie zadaniami Zarządzanie zadaniami

Na podstawie zapisów zadań systemu sterowania automatycznego możesz łatwo śledzić postęp prac rolniczych w celu poprawy planowania i zarządzania zadaniami.

Pomocnik obsługi Pomocnik obsługi

Możliwość rejestrowania nietypowych zapisów systemu sterowania automatycznego, analizowania ich w celu ostrzeżenia użytkowników o potencjalnych problemach i szybkiego przeprowadzenia konserwacji.

Zarządzanie gospodarstwem

Umożliwia użytkownikom łatwe dodawanie, usuwanie, modyfikowanie i wyszukiwanie maszyn rolniczych, co prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania narzędziami produkcyjnymi.

Zarządzanie maszynami rolniczymi Zarządzanie maszynami rolniczymi

Umożliwia użytkownikom łatwe dodawanie, usuwanie, modyfikowanie i wyszukiwanie maszyn rolniczych, co prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania narzędziami produkcyjnymi.

Zarządzanie materiałami Zarządzanie materiałami

Rejestrowanie informacji o przyjęciu i wysyłce sadzonek, nawozów, pestycydów, zebranych produktów itp.

Zarządzanie personelem Zarządzanie personelem

Przypisuj role i rozdzielaj zadania dla rolników lub pracowników, aby mogli rejestrować i uzyskiwać dostęp do danych dotyczących ich dla zwiększenia efektywności.

Potrzebujesz więcej informacji?
inteligencja, intelligence, zarządzanie, inteligentne rolnictwo, system zarządzania, dla rolnictwa, inteligentne rozwiązania, oprogramowanie, farm management, zarządzania