Lista funkcji w zależności od wersji

Funkcja Podstawowa Wersja
Wersja Rysunkowa
Wersja Leśna
Wersja Pro
Wersja Roboty
Mapowanie chmur punktów
Korekta
Filtr SOR
MLS
Rejestracja chmur punktów
Scalanie
Transformacja współrzędnych
Kolorowanie chmur punktów
Rejestracja na podstawie RTK
Weryfikacja dokładności
Analiza profilu
Podpróbkowanie
Grupowanie
Przycinanie ścieżką
Klasyfikacja (wewnętrzna, zewnętrzna, podłoga, manualna)
Siatka trójkątna (TIN, powierzchniowa siatka trójkątna, wypełnianie dziur)
Obliczanie objętości (objętość zamknięta, siatka objętości)
Pudełko przycinania
Wyświetlanie punktów (wysokość, intensywność, czas, klasyfikacja)
Płaszczyzna krojenia
Zarządzanie rysunkiem
Wydobywanie konturów
Rysowanie graficzne (polilinia, łuk, prostokąt z trzema punktami)
Wydobywanie punktów gruntowych
Segmentacja drzewem
Obliczanie właściwości
(Automatyczne przechwytywanie mapy przestrzeni roboczej robota)
Automatyczne dopasowywanie map
(Filtrowanie szumów pieszych i gruzu)
Filtrowanie szumów pieszych i gruzu
Tworzenie mapy
Transformacja współrzędnych
Wybieranie punktów nawigacyjnych

Lista funkcji w zależności od wersji

Funkcja Podstawowa Wersja
Wersja Rysunkowa
Wersja Leśna
Wersja Pro
Mapowanie chmur punktów
Korekta
Filtr SOR
MLS
Rejestracja chmur punktów
Scalanie
Transformacja współrzędnych
Kolorowanie chmur punktów
Rejestracja na podstawie RTK
Weryfikacja dokładności
Analiza profilu
Podpróbkowanie
Grupowanie
Przycinanie ścieżką
Klasyfikacja¹
Siatka trójkątna ²
Obliczanie objętości³
Pudełko przycinania
Wyświetlanie punktów ⁴
Płaszczyzna krojenia
Zarządzanie rysunkiem
Wydobywanie konturów
Rysowanie graficzne ⁵
Wydobywanie punktów gruntowych
Segmentacja drzewem
Obliczanie właściwości
Wersja Roboty
(Automatyczne przechwytywanie mapy przestrzeni roboczej robota)
Automatyczne dopasowywanie map
(Filtrowanie szumów pieszych i gruzu)
Filtrowanie szumów pieszych i gruzu
Tworzenie mapy
Transformacja współrzędnych
Wybieranie punktów nawigacyjnych

1、Klasyfikacja (wewnętrzna, zewnętrzna, podłoga, manualna)

2、Siatka trójkątna (TIN, powierzchniowa siatka trójkątna, wypełnianie dziur)

3、Obliczanie objętości (objętość zamknięta, siatka objętości)

4、Wyświetlanie punktów (wysokość, intensywność, czas, klasyfikacja)

5、Rysowanie graficzne (polilinia, łuk, prostokąt z trzema punktami)