Versionbaserad funktionslista

Funktion Grundversion
Ritningsversion
Skogsversion
Pro-version
Robotversion
Punktmolnsmappning
Rektifikation
SOR Filter
MLS
Punktmolnsregistrering
Sammanfoga
Koordinattransformation
Punktmolnsfärgläggning
RTK-baserad registrering
Noggrannhetsverifiering
Profilanalys
Delplockning
Kluster
Klipp efter sökväg
Klassificering (inomhus, utomhus, golv, manuell)
Triangulärt nät (TIN, yttriangulärt nät, fylla hål)
Volymberäkning (inkapslad volym, rutnätsvolym)
Klippningslåda
Punktvisning (höjd, intensitet, tid, klassificering)
Skärplan
Ritningshantering
Extrahera konturer
Grafisk ritning (polylinje, båge, trepunktsrektangel)
Extrahera markpunkt
Segmentera efter träd
Egenskapsberäkning
(Karta över robotens arbetsutrymme som fångas automatiskt)
Automatisk kart-justering
(Brusfiltrering av fotgängare och stök)
Filtrering av fotgängar- och skräpsbrus
Kartskapande
Koordinattransformation
Välja vägpunkter

Versionbaserad funktionslista

Funktion Grundversion
Ritningsversion
Skogsversion
Pro-version
Punktmolnsmappning
Rektifikation
SOR Filter
MLS
Punktmolnsregistrering
Sammanfoga
Koordinattransformation
Punktmolnsfärgläggning
RTK-baserad registrering
Noggrannhetsverifiering
Profilanalys
Delplockning
Kluster
Klipp efter sökväg
Klassificering¹
Triangulärt nät²
Volymberäkning³
Klippningslåda
Punktvisning⁴
Skärplan
Ritningshantering
Extrahera konturer
Grafisk ritning⁵
Extrahera markpunkt
Segmentera efter träd
Egenskapsberäkning
Robotversion
(Karta över robotens arbetsutrymme som fångas automatiskt)
Automatisk kart-justering
(Brusfiltrering av fotgängare och stök)
Filtrering av fotgängar- och skräpsbrus
Kartskapande
Koordinattransformation
Välja vägpunkter

1、Klassificering (inomhus, utomhus, golv, manuell)

2、Triangulärt nät (TIN, yttriangulärt nät, fylla hål)

3、Volymberäkning (inkapslad volym, rutnätsvolym)

4、Punktvisning (höjd, intensitet, tid, klassificering)

5、Grafisk ritning (polylinje, båge, trepunktsrektangel)