Bransch

Industry

Customer Case

Customer Case 

FJD 3D Excavator Guidance System Effectively Reduces Fuel Consumption...

2022-05-07

Animal Waste, Auto Steer, And DSS — A French Farmer's Combat Against The ...

2021-12-10

FJD Autosteer Boosting Our Farmers' Productivity This Spring

2022-04-24

   

Om oss


FJDynamics är ett robotföretag som fokuserar på digitalisering, automatisering och ny energi. För närvarande har vår teknik tillämpats i stor utsträckning inom precisionsjordbruk, digitalt byggande, geospatial teknik, elteknik osv. Företaget har FoU- och driftcenter i Singapore, USA, Sverige, Kina och Hongkong. Med den globala räckvidden för vår verksamhet är vi glada att arbeta med våra partners och kunder för att bygga en bättre framtid för vår värld. Vi har åtagit oss att skapa användbara och prisvärda robotar för de mest arbetsintensiva industrierna och att använda vår teknik för att främja koldioxidneutralitet och förbättra arbetsmiljön.

About Us

FJDynamics is a robotics company focusing on digitization, automation and new energy. At present, our technology has been widely applied across precision agriculture, digital construction, geospatial, electrical, etc. The company has R&D and operation centers in Singapore, U.S., Sweden, mainland China and Hong Kong. With the global reach of our business, we are excited to work with our partners and customers to build a better future for our world. We are committed to making useful and affordable robots for the most labor-intensive industries, using our technology to drive carbon neutrality and improve the working environment.

10

Global
Kontor

  70%

FO U
Medlemmar i Teamet

1800 +

Medarbetare Över
hela Världen


400 +

Nationell
Patent på Uppfinningar

Company News 

FJDynamics Introduced Its 3D LiDAR Scanner at InterGEO, BAUMA, and Geospatial World in 2022

2022-11-04

FJDynamics Unveils Its Precision Farming and Digital Construction Products at Agrishow 2022 in Brazil

2022-04-21

FJD 3D Excavator Guidance System, Bringing Accuracy and Safety to Refined Construction

2022-03-14