Spring Farming Sale | Buy 1 Get 1 Free | Get Gift Worth up to $599

Buy Now

Komponenter

FJD AL01 3D-System för Utjämning av Mark
Kontrollterminal
Realtidsvisning av utjämningssituationen, fordonets position och RTK-status. Spara på riktmärke för utjämning och information om drift.
GNSS-Antenn
Ta emot information om positionering och orientering för bättre kontroll av jord utjämningssystem.
Radioantenn
Ta emot basstationens RTK-signal.
4G-Antenn
Ta emot RTK-signalen från nätverket (4G).
IMU
Beräknar och kommunicerar bladets position i realtid till kontrollterminalen.